Storstrøms Kreds 

 

STORSTRØMS omfatter følgende kommuner:
Næstved, Faxe, Stevns Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Som tidligere meddelt er det ikke længere muligt at orientere vore seniormedlemmer 
på anden måde end gennem annoncerer i bladet Finans og derfor vil vi også i 2018 fortsætte
med at anvende denne 
hjemmeside.

Tak for den store tilslutning der i 2017 har været til vores arrangementer. Vi håber, at
I også kan og vil deltage i arrangementerne i 2018. 

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2018:

1. 21. marts M/S Museet for Søfart, hvor vi også spiser samt Kronborg 
2. 12. juni Geocenter Møn, spisning i Klintholm Havn og derefter Fanefjord Kirke.  
3. 14. august Tåsinge og Fyn, sejltur med M/S Helge, spisning på Christiansminde  og besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.
4. 28 november julefrokost på Vig-Gården, Nr. Vedby (Nr. Alslev) og foredrag af tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer ved at bruge link i højre side.
Bustider og opsamlingssteder vil fremgå på siden TILMELDING.

Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding kan kun foretages skriftligt. Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, således at alle har lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig. Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement.

Tilmelding på talon i Finansbladet eller via e-mail   seniorfinans@lightmail.dk   (det anbefales at tilmelde direkte på denne mail). Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn og adresse, mobilnr. samt påstigningssted. mangler disse oplysninger sendes vi din tilmelding retur til dig, Først når alle oplysningerne er i din mail bliver du registreret
Husk sidste frist for tilmelding er 14 dage før arrangementet.

BEMÆRK VI HAR SKIFTET E-MAIL ADRESSE. HUSK DET.

Husk når du indbetaler på konto reg.4515 kt. nr. 3348412329 for deltagelse, at angive tydeligt hvilket arrangement du betaler for, arr1,arr2 osv. samt navn, det tager lang tid at få det hele til at gå op, når der mangler oplysninger vedr. indbetalingerne. Har du meldt dig til et arrangement er det bindende.

Hvis det viser sig at det arrangementer du har tilmeldt dig, er overtegnet, får du besked.
Beløbet forfalder 14 dage før arrangementet.
Tilmelding er bindende, hvis der ikke er meldt afbud inden tilmeldingsfristens udløb.

Husk at notere datoerne i din kalender.