Geocenter Møn og Fanefjord Kirke

Storstrøms Kreds

Arrangementer

GEOCENTER MØN OG FANEFJORD KIRKE

Dette arrangement er TIRSDAG den 12. juni 2018.
Annonceres i FINANS der udkommer den 18. maj 2018, der kan tilmeldes fra denne dato.
Pris kr. 250,00 for medlemmer og 400,00 for ledsagere.
Betaling og tilmelding senest 14 dage før arrangementet.
Der er formiddagskaffe .
Frokost indtager vi i Klintholm Havn.
Der er øl, vand, slik og frugt med i bussen.
Eftermiddagskaffe med kage.

2018_geomuseum.jpg

Geocenter Møn

2018_Geocenter_mn.jpg

GeoCenter Møns Klint ligger på selve Møns Klint. Midt i den flotte - og til tider barske - natur. Centret er omgivet af den mytiske Klinteskov mod syd, vest og nord. Mod øst - kun en snes meter fra bygningen - kommer Møns Klint. Et fald på 100 meter ned til stranden vidner om tiden fra Danmarks fødsel.

Efter besøget på Geocenter Møn kører vi til Klintholm Havn hvor vores frokost venter

2018_STrestaurant-klintholm.jpg

2018_ST_fiskeret.jpeg

Efter denne frokost ja så skal vi igen ud på køretur, nemlig til

2018_ST_fanefjord_kirke.jpg

Fanefjord Kirke

Fanefjord kirke ligger smukt ved Kirkenoret og skuer over det blanke vand. Her har, gennem tiderne, altid været mennesker i området, og stedet emmer af historie. Kirken er fra omkring 1300 og har igennem historien dannet rammen om mennesker hverdag i lyst og nød.
Kort før reformationen fyldte Elmelundemesteren hele den markant beliggende Fanefjord kirke på Møn med motiver fra Det Nye Testamente, en af de kendteste og mest omfattende danske kirkeudsmykninger fra middelalder og renæssance. I Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke beskriver Annett Scavenius(BA i kunsthistorie), i detaljen maleriernes motiver med henvisning til de bibelsteder, de skildrer. Hun fortæller desuden om maleriernes middelalderlige kontekst – hvad de har betydet for datidens kirkegængere, hvordan de afspejler den middelalderlige verdensopfattelse, og hvorledes de repræsenterer datidens samfund gennem elementer i motiverne såsom tidstypiske beklædningsgenstande og fisk, der var en central handelsvare for Møns beboere.   Forfatteren demonstrerer en historisk, kunsthistorisk og teologisk viden og formår herigennem at fortælle en historie om middelalderens kristne verdensbillede dér på egnen, samtidig med at hun på personlig og let tilgængelig vis formidler en grundlæggende indsigt i kirkens berømte udsmykninger. Hendes forklaringer og kommentarer ledsages af fotooptagelser fra den nyrestaurerede kirke af Nationalmuseets fotograf, Roberto Fortuna.

2018_ST_Fanefjord_kalkmalerier.jpg