Vestsjællands Kreds

 

VESTSJÆLLAND omfatter følgende kommune:
Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Holbæk.
Som tidligere meddelt er det ikke længere muligt at orientere vore seniormedlemmer 
på anden måde end gennem annoncerer i bladet Finans og derfor vil vi også i 2018 fortsætte
med at anvende denne hjemmeside.
Tak for den store tilslutning der har været i 2017 til vores arrangementer. Vi håber, at
I også kan og vil deltage i arrangementerne i 2018. 

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2018:

1. 7. februar 2018 foredrag af Anders Wejrup, erhvervsskandalen i Nordisk Fjer. KØR SELV ARRANGEMENT
2. 21. april 2018 Musical "Midt om natten".  
3. 8 august 2018 heldagstur Geopark Odsherred, Anneberg og Malergården.  
4. 21. november 2018 julefrokost på Bromølle Kro. KØR SELV ARRANGEMENT

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer ved at bruge link i højre side.
Bustider og opsamlingssteder vil fremgå på siden TILMELDING.

Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding kan kun foretages skriftligt. Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, således at alle har lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig. Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement. Finansbladet udkommer i 2018 kun hver anden måned, så se efter vores annoncer.

Tilmelding på talon i Finansbladet eller via e-mail   seniorfinansvestsjaelland@gmail.com  
Vi anbefaler, at du bruger tilmelding med mail.

Husk at oplyse dit medlemsnummer, mobilnr. samt påstigningssted
Husk sidste frist for tilmelding er 14 dage før arrangementet.

Husk når du indbetaler på Reg. Nr. 4398 – kontonummer 3556266093 for deltagelse, at angive tydeligt hvilket arrangement du betaler for med navn, det tager lang tid at få det hele til at gå op, når der mangler oplysninger vedr. indbetalingerne. Har du meldt dig til et arrangement er det bindende. Du vil få en mail med accept på din tilmelding eller om arrangementet er overtegnet.
Beløbet forfalder senest 14 dage før arrangementet.
Tilmelding er bindende, hvis der ikke er meldt afbud inden tilmeldingsfristens udløb.

Husk at notere datoerne i din kalender.

På gensyn
Bestyrelsen
Kirsten, Gerd og Ida